bauskasbjss

Pilskalna iela 26
Bauska, LV-3901

bauska.sportaskola@
bauskasnovads.lv

+371 63922852
+371 25618037

Jau otro gadu, noslēdzot mācību treniņu procesu, peldēšanas nodaļas audzēkņi devās pārgājienā, lai izzinātu Bauskas novada apkārtni un veicinātu savstarpējās saskarsmes prasmes vienaudžu vidū.

Šogad, jūnija pirmajā nedēļā ar vecākiem bērniem (9-13 gadi) ar kājām ik dienu mērojām 19km. Ceļš mūs aizveda līdz Mežotnes pilskalnam. Lielākajai daļai šis bija pamatīgs izaicinājums, bet
maršruts pievarēts un gandarījums liels.

Peldēšanas nodaļas vidējie audzēkņi devās savā pirmajā lielajā pārgājienā – 9,4km. Emociju daudz, ceļā sastapto šķeršļu arī netrūka, bet kopumā liels prieks par piedzīvoto, redzēto un dzirdēto.

Kā arī, paši jaunākie Peldēšanas nodaļas pirmsskolas vecuma izglītojamie veica 4.5 km pārgājienu Bauskas dabas parka
apkārtnē, ieturot launagu dabā un izzinot vietējo apkārtni.

MT-2 grupas izglītojamie noslēdza mācību gadu, laivojot no Mūsas trases līdz Mežotnei un izbaudot pikniku kopā ar vecākiem pie Mežotnes pils.

Liels paldies bērniem par izturību un vecākiem par atsaucību!

Share
Archives