bauskasbjss

Pilskalna iela 26
Bauska, LV-3901

bauska.sportaskola@
bauskasnovads.lv

+371 63922852
+371 25618037

Šajos apstākļos sporta skolas darbinieki ir īpaši radoši un turpina mācību treniņu procesu aktīvi svaigā gaisā!

Share
Archives