bauskasbjss

Pilskalna iela 26
Bauska, LV-3901

bauska.sportaskola@
bauskasnovads.lv

+371 63922852
+371 25618037

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, kā arī lai samazinātu atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, Latvijas Republikas Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim.

Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikti stingrāki ierobežojumi arī sporta treniņiem, sporta norises vietām un sporta pasākumu norisei. Sporta treniņi, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, tiek organizēti ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot, ka:

  • treniņa norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves; ja to pieļauj āra sporta norises vietas kapacitāte, vienlaikus var notikt vairāku grupu darbs,
  • treniņi iekštelpās notiek individuāla apmeklējuma ietvaros (viena sporta speciālista vadīta nodarbība vienai personai vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā), ievērojot divu metru distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 10 m2 platības (peldbaseinos – ne mazāk kā 10m2 no ūdens virsmas platības);
  • Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālu sportistu treniņi norisinās gan iekštelpās, gan ārtelpās.

Kā tiek skaidrots izdotā rīkojuma anotācijā attiecībā uz iekštelpām regulējums paredz, ka sporta treniņi (nodarbības) notiek individuāla apmeklējuma vai individuāla treniņa ietvaros, ievērojot divu metru distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās iekštelpu sporta norises vietas platības. Individuāls apmeklējums paredz tiesības personai sporta norises vietas darbības laikā izmantot saimnieciska pakalpojumu sniedzēja sportā piedāvātos pakalpojumus, t.i., apmeklēt publiskas lietošanas peldbaseinus (neattiecas uz baseiniem labsajūtai un rekreācijai), ja tiek ievēroti noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Individuālais treniņš nozīmē viena sporta speciālista vadītu nodarbību vienai personai (vai vairākām personām, ja tās dzīvo vienā mājsaimniecībā). Viena persona vienlaikus nedrīkst vadīt vairākus individuālos treniņus. Arī turpmāk sporta treniņā (nodarbībā) nedrīkst piedalīties personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē. Personu skaits, kas drīkst atrasties iekštelpu sporta norises vietā, ir nosakāms, ņemot vērā prasību vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 10 mno ūdens virsmas, kā arī iespēju visā procesā (gan individuāla apmeklējuma, gan individuāla treniņa laikā, gan arī pirms un pēc tā) ievērot divu metru distanci – gan vairāku individuālo apmeklētāju vai vairāku individuālo treniņu dalībnieku starpā, gan starp individuāla treniņa vadītāju.

Savukārt attiecībā uz sporta norises vietām noteikts, ka tās darbu drīkst uzsākt ne agrāk kā plkst. 06.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 20.00, izņemot sporta centrus, kas darbību beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00. Šo noteikumu izpratnē par sporta centru tiek atzīti arī sporta bāzēs esošie publiskās lietošanas peldbaseini.

Tāpat ārkārtējās situācijas laikā ir aizliegti visi sporta pasākumi (sacensības, paraugdemonstrējumi, priekšnesumi, utt.), izņemot starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) pieaugušo izlašu sportistiem, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai pilngadīgi profesionāli sportisti.

Avots: Latvija Peldēšanas federācija – https://swimming.lv/par-ierobezojumiem-arkartejas-situacijas-laika/

Share
Archives