bauskasbjss

Pilskalna iela 26
Bauska, LV-3901

bauska.sportaskola@
bauskasnovads.lv

+371 63922852
+371 25618037

Piedalies konkursā un iegūsti vērtīgas balvas!

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamo zīmējumu “Mans sporta veids” un stāstu “Mans paraugs sportā” konkursa

NOLIKUMS

1. Mērķis

Rosināt izglītojamo interesi un padziļināt zināšanas par sportu, sporta personībām un to lomu sabiedrības attīstībā.

2. Uzdevumi

2.1. attīstīt jauniešu intelektuālās spējas un erudīciju;

2.2. paplašināt savas zināšanas par sportu un sporta personībām.

3. Dalībnieki

Konkursā piedalās Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamie.

4. Konkursa vērtēšana

Konkurss tiek vērtēts trijās mācību treniņu vecuma grupās:

4.1. SSG-MT-3;

4.2.MT-4- MT-7;

4.3. SMP1-ASM.

5. Konkursa norise

5.1. SSG-MT-3 mācību treniņu grupa izglītojamie piedalās zīmējumu konkursā “MANS SPORTA VEIDS”

5.2. MT-4-MT-7 mācību treniņu grupa izglītojamie un SMP-1-ASM mācību treniņu grupa izglītojamie konkursā piedalās ar stāstu “MANS PARAUGS SPORTĀ”, stāsta apjoms ne mazāks kā 2 A4 lapas datorrakstā.

Konkursa uzvarētāju darbi tiks publicēti Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas mājas lapā.

6. Darbu iesūtīšanas laiks

6.1. Konkursa darbus iesūtīt elektroniski uz e-pastu bauskabjss@inbox.lv līdz š.g. 20.maijam.

6.2. Zīmējumu konkursam darbus iesūtīt ar zīmējuma foto tuvplānā  un zīmējuma foto kopā ar zīmējuma autoru.

7. Apbalvošana

Konkursa trīs labākos darbus katrā vecuma grupā apbalvos ar vērtīgām balvām.

NOLIKUMS

Share
Archives