bauskasbjss

Pilskalna iela 26
Bauska, LV-3901

bauska.sportaskola@
bauskasnovads.lv

+371 63922852
+371 25618037

2019. gada 12. aprīlī Bauskas peldbaseinā norisinājās BJSS Peldēšanas nodaļas rīkotās klasifikācijas sacensības, kurās piedalījās visu 7 peldēšanas grupu audzēkņi, kopumā 137 bērni. Sportistiem bija jāizpilda kontrolnormatīvi peldēšanā: 
2013-2012.g.dz. – 25m kraulā uz muguras;
2011.-2009.g.dz. – 25m kraulā uz muguras un uz krūtīm;
2008. g.dz.- 50m kraulā uz muguras un uz krūtīm;
Jaunākie audzēkņi startēja ar un bez palīglīdzekļiem.
Vecāko audzēkņu grupā ar diplomiem tika apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji, bet jaunāko bērnu grupā diplomus saņēma visi.

Share
Archives