Bauskas novada pašvaldības iestāde „BAUSKAS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA”

Rekvizīti:

Adrese: Uzvaras iela 4, Bauska, LV-3901

Reģ. Nr.: 90000033176

Banka: AS SEB banka

SWIFT kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV80UNLA0029700130314

Tālrunis:+371 63922852, Mob. tālr.: +371 25618037

Fakss: +371 63924129; E-pasts: bauskabjss@inbox.lv vai sporta.skola@bauska.lv

Direktore:

Biruta Grantiņa, tālr.: +371 26563158

Direktores vietnieks organizatoriski metodiskajā darbā:

Aivars Solzemnieks, tālr.: +371 29856539

Direktores vietniece izglītības jomā:

Jeļena Kotenkova, tālr.: +37126400519

Izglītības metodiķis:

Māris Šekavs, tālr.: 28853522

 

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas Veselības punkts

Sertificēta medicīnas māsa Regīna Bāliņa
Darba laiki
P O T C 8-00 – 17-00